Warning: include_once(/homepages/22/d436652817/htdocs/wp-content/plugins/Login-wall-Tliko/login_wall.php): failed to open stream: Permission denied in /homepages/22/d436652817/htdocs/wp-settings.php on line 198

Warning: include_once(): Failed opening '/homepages/22/d436652817/htdocs/wp-content/plugins/Login-wall-Tliko/login_wall.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php5.4') in /homepages/22/d436652817/htdocs/wp-settings.php on line 198
Projektet | Ecolights Recyclable LED luminaire Project

Projektet

Marknadslansering av
Eco-innovativa belysningsprodukter

Projektets syfte är att stödja framtagande och lansering av miljövänliga belysningsprodukter utvecklade av belysningsföretaget Ona Product S.L. För att börja sin marknadsexpansion av produkterna på den Svenska marknaden (inledningsvis) har Ona utvecklat ett första urval av eco-belsysningsprodukter för att  introducera märket i Sverige.

 

I projektet  kommer ”Ecolight”- produkterna testas, certifieras och förfinas.  Detta för att garantera den kvalité som EU-marknaden kräver, för att minska miljöpåverkan, och att redan i designstadiet förbereda produkterna för miljövänlig produktion. Dessutom kommer expansionen av Ona´s eko-belysningsprodukter till nya EU-marknader kräva av företaget att utveckla och etablera nya kommersiella kanaler, och en ny infrastruktur för att nå potentiella svenska konsumenter. En e-commerce lösning kommer att utvecklas för att stödja försäljning och service till kunder online. Tjänsten kommer också att ge kunden miljöinformation om sina belysningsprodukter och onlinesupport för att uppmuntra till rätt användning, underhåll och avfallshantering för återvinning och av delar och komponenter i produkten.

 

Resultaten av projektet:

Införande av miljöbelysningsföretag på andra marknader och sektorer i EU: Sverige har varit det främsta landet för detta projekt, men även andra nordiska länder kommer att fortsätta efter det här projektet. Först ut är Danmark. Efter projektets slut förväntas man uppnå följande försäljning i Sverige genom online-butiker: 12.667 € och 55 potentiella kunder sex månader efter projektets slut; och 94 708 € och 853 potentiella kunder, 24 månader efter projektets slut.

 

Webbaserad service integrerad i företagets infrastruktur: Genererade tjänster: marknadsföring, underhåll och borttagning, användningsrekommendationer, återvinning, efter-försäljning kundservice och andra relaterade tjänster som bidrar till att minska miljöpåverkan och förbättra kundservicen. De kommer också att ge miljöinformation om belysningsprodukten.

 

Eco-re-design, tester, certifiering och analys av miljöbelysningsprodukter: Eco-belysnings produkterna har fått ny utformning för att klara de tester som krävs för att erhålla certifiering (CE, IP44) och direktiv (RoHS, WEEE). Produkterna har också analyserats och utvärderats för att informera konsumenterna om deras prestanda, ljusstyrka och miljöpåverkan.

 

Att minska miljöpåverkan av belysningsprodukter: Produkterna är omdesignade för att minska sin miljöpåverkan i alla steg av produktens livscykel (tillverkning, förpackning, transport, användning och kassering). Life Cycle Assessment (LCA) genomfördes för att erhålla miljöprofilen för produkten och informera konsumenterna.

 

Pilottillverkning av eko-belysningsprodukter: initialt har 126 enheter tillverkats för att bekräfta genomförbarheten av produktionen, och för att ha tillgång till verkliga data för hela livscykeln för produkten, för att bedöma miljöpåverkan av produkten genom livscykelanalys (LCA).

Ecolights news